Họ đạo Trung Nam (1946)

Thánh Thất Trung Nam toạ lạc tại xã Hoà Đồng, huyện Tuy Hoà, do các cụ Nguyễn Trung, Đặng Phú Tân, Nguyễn Cư, Nguyễn Vạn… tạo lập trong thời kỳ Tỉnh Hội Cao Đài Cứu Quốc Phú Yên lãnh đạo.