Trung Hưng Bửu Tòa – 1956

Trung Hưng Bửu Tòa (THBT) là Giáo sở trung ương của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (HTTGCĐ) tọa lạc tại số 63 – Hải Phòng Đà Nẵng, được xây cất từ năm 1956, khánh thành và thành lập Hội Thánh ngày 01/6/Bính Thân (1956). Hồi mới khánh thành mang số 229 – Nguyễn Hoàng,(…)