Phương thuốc qúy trị ung thư dạ dày của Hoa Đà Tiên Ông

Nguyên nhân: Bịnh này cũng do sự lao lực quá độ, thường khi vì để quá đói mà mất đi cảm giác đói, dinh dưỡng lại thiếu mà sanh ra bịnh. Chứng bịnh này rất khó điều trị.