Phương thuốc chữa xuất huyết dạ dày tận gốc

Nguyên nhân của xuất huyết dạ dày là do để đói quá độ, kéo dài trong năm sáu năm liền, cho đến lúc không còn nhịn đói được nữa.