Thánh Thất Tăng Long thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bộ (1946 – 1954)

Thánh Thất Tăng Long thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bộ (1946 – 1954)

Từ ngày 15/2/BT, TT T Long đã tổ chức lễ phục hưng nội bộ và cử cụ Hồ Kiên làm Đầu Họ Đạo, Đ Ng Thời làm CT, L T Đ Hiền làm CĐNP và bổ sung nhân sự toàn BCQ.

Đến năm B Tuất (1946), khi được CP TƯ trả lại sự tự do tín ngưỡng, cụ Hồ Kiên ra Quảng Nam liên lạc với Q.HTTK và vào Phù Cát tiếp xúc với ĐT Huỳnh Thanh, về Tam Quan bàn với cụ Ph Nghị, lên Phg Sơn gặp cụ Ng Phg Hoàng, vô M Thọ rủ Ng Đ Đỉnh, thảo luận cùng nhau hưởng ứng hợp sức với Q.HTTK ở QN, nhưng quí cụ phái CK không bằng lòng. Vì thế, cụ Hồ Kiên bàn cùng BCQ TT T Long tách rời HTCKTQ, liên kết với các TT ở PM, PC thuộc phái TTh của cụ Huỳnh Thanh, sáp nhập về QN từ năm 1946. Trong năm nầy, ĐT H Thanh đã hai lần ra TQ và Ngài GS Ng Qg Châu cũng vô thăm TT T Long để phủ dụ CS và khuyên nhủ bổn đạo.

Từ ngày 15/2/BT, TT T Long đã tổ chức lễ phục hưng nội bộ và cử cụ Hồ Kiên làm Đầu Họ Đạo, Đ Ng Thời làm CT, L T Đ Hiền làm CĐNP và bổ sung nhân sự toàn BCQ.

Đến ngày lễ Trg Ng 15/7/BT, TT tổ chức lễ linh đình, có mời CQ tham dự. Sau đó, cụ Hồ Kiên bị bắt đi cải tạo tại nhà lao Hội Phú (xã H Hảo) 6 tháng. Sau khi về, lại tiếp tục củng cố hàng ngũ nhân sanh, tổ chức thành lập được 5 TB XĐ có đủ BTS nam nữ:

– XĐ T Quan : tại nhà ông Ngô H Thường.
– XĐ H Thanh: tại nhà ông Ph Tỵ.
– XĐ H Hương: tại nhà ông L Lạc
– XĐ H Mỹ : tại nhà ông M Ng Khuê.
– XĐ Ng An : tại nhà ông Ng Vy.

Đầu tháng 4/M Tý (1948), GHPT Ng X Kinh và Ng Th Giang được HT cử vào BĐ mở khoá huấn luyện toàn TĐ tại TT NLĐ đào tạo lớp CSCV kế thừa tương lai. Sau đó, các Học viên về mở khoá tập huấn lại cho các CV/TT T Long trong một tuần.

Qua tháng 1/K Sửu (1949), phái đoàn Đại biểu TT T Long về QN dự ĐHNS tại TT T An gồm: Cụ Hồ Kiên, Ph Nghĩa, L Thức, L T Đ Hiền… Nhưng ra đến nơi phái đoàn bị bắt cùng với các HĐ QN đưa vào nhốt ở nhà lao L Khánh (phía trong BS) 9 tháng (Tại đây HĐ Ng Đ Anh –người QN- liễu đạo), rồi bị đưa ra xét xử tại phiên toà quân sự LK5 ở Liêm Bình (BS) vào ngày 15/9/K Sửu (5/11/ 1949), ngồi ghế Chánh thẩm là Ph Phú Tiết, Phụ thẩm là Qúach Tạo, Công Tố viên là H Lắm và Lục sự là T Thất Đài. Phần lớn, các HĐ cốt cán (cả MT) đều bị kết án từ 1 đến 5 năm tù, nhiều nhất là các HĐ QN. Riêng ở BĐ có 3 vị bị tù là Ph Nghĩa (ở TQ, mất ở nhà lao Hà Bằng PY năm 1950), ĐT H Thanh (ở Phù Cát, Bình Định, bấy giờ là PQL/CQ Dân Sanh của HT) và cụ H Qg Bình (ở PM, đang làm ĐTĐ/BĐ). Còn lại một số đông được miễn tố, miễn nghị.

Kết quả án tù của 22 HĐ tại phiên toà Bồng Sơn như sau:
– 10 năm: Trần Nguyên Chất, Nguyễn Quang Châu, Nguyễn Đán.
– 8 năm: Trần Hoanh, Nguyễn Chơn Long
– 5năm : Phạm Nghĩa, Nguyễn Thanh Giang, Trương Sư Xuyên, Nguyễn Khoa
Trường, Trần Cư, Lê Thành Tiến.
– 3 năm: Huỳnh Thanh, Nguyễn Ngọc Hoà, Huỳnh Quang Bình, Mai Diệu, Cao Hữu Chí.
– 1 năm: Tống Phước Hậu, Lê Trí Vinh, Mai Dinh, Huỳnh Thanh Hải, Ng Trg Hậu, Đg Quang Minh.
Trong số HĐ bị đưa ra toà là 217 người.

Leave a Reply