Tỉnh Đắc Lắc – Họ đạo Trung Phước An (2000)

Tỉnh Đắc Lắc – Họ đạo Trung Phước An (2000)

Là những tín đồ thuộc HTTGCĐ ở Quảng Nam, Quảng Tín (cũ), Quảng Ngãi, Bình Định hưởng ứng chính sách Dinh Điền, di dân từ năm 1962.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Là những tín đồ thuộc HTTGCĐ ở Quảng Nam, Quảng Tín (cũ), Quảng Ngãi, Bình Định hưởng ứng chính sách Dinh Điền, di dân từ năm 1962. Từ đó, Họ sinh hoạt chung một cơ sở tín ngưỡng ở Thị xã Buôn Mê Thuột, thống thuộc Tỉnh Đạo Đắc Lắc (TĐ/ĐL).

Sau năm 1975, TĐ/ĐL bị giải thể và tiếp đến 1979, cơ sở bị Nhà Nước quản lý thì Họ lại không có chỗ để sinh hoạt tinh thần (tu học và tín ngưỡng).

Thế rồi, từ năm 1989 Họ mới xây dựng được TT Trung Hoà ở huyện Krông Pông (nay là Thành phố Buôn Mê Thuột) tỉnh Đắc Lắc và Họ qui tụ về đó để sinh hoạt.

Mãi đến 8/ 4/C Thìn (2000) vì bổn đạo quá đông và địa bàn quá rộng gây nhiều bất tiện cho việc tu học tín ngưỡng, nên XĐ Phước An (vốn được thành lập từ năm 1980) xin tách riêng, hợp với bổn đạo các vùng kế cận, thành lập TT Trung Phước An ở Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc (ở phía đông Buôn Mê Thuột 30 cây số), được HT và Chính quyền nhất trí cao.

Khi chia ra thì thực lực của Trung Phước An chắc hơn Trung Hoà với cơ cấu nhân sự mạnh mẽ hơn. Hiện nay TT còn đang mượn tạm nhà tư của vị ĐHĐ để làm nơi tín ngưỡng, HĐ đang có kế hoạch xây dựng gấp nhà Thánh mới.

2- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– Ls Ngọc Thiện Thanh (Mai Đăng Thiện) : 2000-nay

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trung Phước An có: 5XĐ với hơn 900 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã thuộc huyện Krông Pắc và một phần của huyện Krông Pông (16 phường xã), tỉnh Đắc Lắc.

3) Địa chỉ liên lạc:

– Khối 13, Tt. PhướcAn, h. Krông Pắc, ĐL – ĐT: 050.521909

Thánh Thất Trung Phước An (Đắc Lắc) thành lập năm 2000

Thánh Thất Trung Phước An (Đắc Lắc) thành lập năm 2000

Leave a Reply