Tỉnh đạo Quảng Ngãi

Tỉnh đạo Quảng Ngãi

Tỉnh Đạo Quảng Ngãi được thành lập cùng lúc với các Tỉnh Đạo Miền Trung vào cuối năm 1946 khi Hội Thánh tạm dời lên Sở Nông Phước Hội, để lánh nạn chiến tranh. Trước năm 1956, V/P TĐ đặt ở TT Trung Hoà.– Trong đàn cơ ngày 01/11/ĐĐ.22 (1947), tại TT Trung An, Ơn Trên đã điểm danh Tỉnh Đạo Quảng Ngãi như sau:

Ngãi Tỉnh Đạo lài rài thân thế
Đạo tâm ôi! thây kệ trò đời
Gắng lo kinh kệ chiều mơi
Có Thầy có bạn đến thời yên vui.
Phận cui cút lấp vùi bảy thước
Kiếp thân sanh đảo ngược phong trào
Dẫu rằng cảnh thế âm hao
Cũng là thiên diễn nêu cao đạo nhà.

– Trong một đàn khác, 03/7/ĐĐ.30 (1955) tại TT Từ Quang, Ơn Trên đã cảnh tỉnh bổn đạo:

Quảng Ngãi bước phải dò phải thấy
Thấy nơi mình chừng ấy hay sao ?
Ngày mai gây một phong trào
Gióng chuông kêu cả đồng bào cùng đi.

– Tại TT Kim Quang Minh Đài, ngày 10/12/ĐĐ. 30 (1955), Ơn Trên lại kêu gọi:

Quảng Ngãi sớm tư duy ưu ái
Kêu cả nhau xúm lại cùng lo
Bước đầu trăm mối gay go
Nhúm nhen lửa đóm lan to cháy rừng.

– Trong đàn cơ tại THBT, ngày 24/12/ĐĐ.30 (1955), Ơn Trên đã nhắc nhở:

Quảng Ngãi sớm chen chơn kịp hội
Lấy công trình mà đổi phước duyên.
Sông mê có Bát nhã thuyền
Có người lèo lái có phiền chi đâu!

– Đàn tại THBT, 19/01/ĐĐ.32 (1957), Ơn Trên lại khuyên răn bằng những lời lẽ ôn hoà:

Quảng Ngãi đạo còn lu chưa tỏ
Nhờ hồng từ đây đo hoà vui
Cơ quan lúc tiến lúc lùi
Giờ đây nhờ được an vui gắng tầm.

CƠ SỞ LINH THÁP (1956)

Linh Tháp tức Đài Kỷ Niệm Chư Thánh Tông Đồ Tử Đạo, được HTTGCĐ khởi công xây cất từ 15/10/Â Mùi (1955) và khánh thành vào ngày 2/6/B Thân (1956), toạ lạc tại Thị Trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Linh Tháp có bia kỷ niệm 2791 Thánh Tử Đạo, trên đỉnh có linh tượng Đức Huỳnh Chơn Nhơn bằng đá non nước. Sau ngày Miền Nam giải phóng, Linh Tháp bị đập. Từ 1956-1975, nơi đây có điện thờ Thầy và Báo An đường. Đồng thời có Hội trường và Văn Phòng Tỉnh Đạo Quảng Ngãi. Sau năm 1975, quang cảnh rất tiêu điều. Năm 1998 HT tu bổ 5 phần mộ của Quí Hướng Đạo.

Đến năm 2000 mới được trùng tu lại cơ sở và làm văn phòng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Ngãi. Hiện đã xây lại cổng ngõ, tường rào và làm lại con đường phía trước khá khang trang.
+ Địa chỉ: TT La Hà, Thành Nghĩa, Quảng Ngãi – ĐT:055.845.763 .

Cơ Sở Linh Tháp, V/P Ban Đại Diện HT tại Quảng Ngãi.

Cơ Sở Linh Tháp, V/P Ban Đại Diện HT tại Quảng Ngãi.

CƠ SỞ ĐẠO CẨM THÀNH (1970)

Cơ sở nầy nguyên là Xã Đạo biệt lập, thành lập từ năm 1962, mượn tạm nhà, do Chánh Trị Sự (CTS) Lê Văn Kiệm điều hành, trực thuộc Tỉnh Đạo Quảng Ngãi. Đến năm 1970, xây dựng TX tại khu đất do TĐ/QNg mua tại đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TX QNg hiện nay.

Sau năm 1975, một số bổn đạo về quê, còn lại, gần 200 tín đồ do LS Huỳnh Kỳ quản lý và nơi đây trở thành Cơ Sở Đạo của Giáo Hội. Hiện nay, Hội Thánh đang sắp xếp để trong tương lai có thể lập một Họ Đạo.
+ Địa chỉ: 159/3- Hùng Vương, Phường Trần Phú, TX. Quảng Ngãi

Báo An Đường ở Cơ Sở Linh Tháp (Quảng Ngãi), vẫn còn.

Báo An Đường ở Cơ Sở Linh Tháp (Quảng Ngãi), vẫn còn.

Leave a Reply