Tỉnh Nghệ An – Cơ sở Đạo Nghệ An (1990)

Tỉnh Nghệ An – Cơ sở Đạo Nghệ An (1990)

Bà Lê Thị Lâm và chồng là Nguyễn Quang Trung có người thân sinh sống tại Bình Định là ông Lê Quang Sáng đã nhập môn Cao Đài hướng dẫn.Bà Lê Thị Lâm nhập môn tại Bình Định vào năm 1990 và ông Nguyễn Quang Trung cũng nhập môn sau đó, rồi trở về xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, tu học và được một số đồng bào ở đây tin theo và nhập môn. Lúc đầu do Ngài Ngọc GH Huỳnh Quang Bình chủ lễ và giải oan cho một số đạo hữu.

Tháng 9/1997, Chức Sắc Hội Thánh là Truyền Trạng Nguyễn Thanh Giang, Luật Sự (LS) Ngô Minh Chính, LS Trương Công Sách liên hệ với Chính quyền và Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh, xin cho bổn đạo lễ bái tại nhà ông Nguyễn Quang Trung. Sau đó, Chính quyền địa phương có nhắc nhở không được tập trung lễ bái và tịch thu một số kinh sách. Từ đây bổn đạo đã tu tại gia giữ mực bình thường.

Đến tháng 11/2000, chính quyền yêu cầu ông Nguyễn Quang Trung và bà Lê Thị Lâm phải có giấy xác nhận là tín đồ Cao Đài mới được xây nhà và thờ Thiên Nhãn, chờ đợi một tháng sau, Hội Thánh chứng nhận ông Nguyễn Quang Trung và bà Lê Thị Lâm là tín đồ Cao Đài thuộc Hội Thánh Truyền Giáo (HTTG). Chính quyền thuận cho gia đình ông Trung và bà Lâm được thờ Thiên Nhãn.

Thỉnh thoảng bổn đạo đến đó lễ bái và tiếp tục tu học tại gia (khoảng trên 50 ngươi) chờ đến ngày được công khai và được tự do tín ngưỡng như những Họ Đạo khác của Hội Thánh. Họ chờ mong có được 1 cơ sở công cộng hợp pháp để tín ngưỡng, lễ bái và tu học.

Leave a Reply