Tỉnh Đồng Nai – Họ đạo Trung Bảo (1991)

Từ năm 1963 trở đi đã có một số bổn đạo thuộc các tỉnh Quảng Nam và nhiều nhất là BĐ đã vào lập nghiệp ở vùng Bảo Chánh, thuộc tỉnh Long Khánh (cũ).