Tỉnh Thanh Hóa – Cơ sở Đạo Thanh Hóa (1994)

Người đầu tiên ở Thanh Hoá vào Đạo Cao Đài là ông Nguyễn Hữu Văn (tức ông Thuý), ở làng Đại Bái, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.