Mừng ngày khánh thành Thánh Thất Trung Tín

Ngày Khánh Hỷ Thánh Thất Trung Tín rất ấn tượng về sức sống tâm linh của người Cao Đài, tưng bừng, sôi nổi mà rất lòng thành. Những nụ cười hoan hỷ bừng sáng trên gương mặt nhân sinh áo trắng.