Tại Hội Vân

HỘI VÂN – MỘT TRONG NHỮNG ĐẦU MỐI TRUYỀN ĐẠO CAO ĐÀI Ở MIỀN TRUNG

Nói đến Cao Đài ở Miền Trung mà không đề cập đến Hội Vân (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh BĐ) thì quả là một điều thiếu sót. Bởi Hội Vân là đầu mối truyền Đạo Cao Đài đầu tiên ở phía nam Bình Định. Mặc dù tiếp nhận Đạo Cao Đài sau Tam Quan đến năm bảy năm, nhưng ảnh hưởng của nhóm đạo Tiên Thiên ở đây đã lan truyền trên địa bàn Bình Định có một tầm mức quan trọng. Có đến 6 trong số 7 Thánh Thất ở Bình Định thuộc HTTGCĐ sau nầy bắt nguồn từ cái gốc Hội Vân.

Các Thánh Thất ở Nam Bình Định thống thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bắc Bộ (1946-1954)

Các Thánh Thất ở Nam Bình Định thống thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bắc Bộ (1946-1954)

Trong khoảng thới gian từ 1942-1944, ĐT/HT vào lánh nạn Pháp khủng bố ở T Đại Thanh (GV). Nhờ làm công tác liên lạc, Ngài kết thân được với các vị HĐ/QN như GS Trần Công Ban, Thanh Long, Bạch Hổ, THoanh… và biết rõ được công cuộc truyền đạo qui mô ở Quảng Nam,(…)