Trung Hưng Bửu Tòa – 1956

Trung Hưng Bửu Tòa – 1956

Trung Hưng Bửu Tòa (THBT) là Giáo sở trung ương của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (HTTGCĐ) tọa lạc tại số 63 – Hải Phòng Đà Nẵng, được xây cất từ năm 1956, khánh thành và thành lập Hội Thánh ngày 01/6/Bính Thân (1956). Hồi mới khánh thành mang số 229 – Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng.

Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng), xây cất năm 1956.

Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng), xây cất năm 1956.

HTTGCĐ có tên đầu tiên là Q.HTTK (1939), rồi đến CQTGTBB (1946), CQTGTB (1948) và CQTG (1953).
Đầu tiên, ĐCĐ được truyền ra TK do TLĐT (1934) và sau đó đến các tỉnh N Ng B P từ các Chi Phái: Tây Ninh, Tiên Thiên, Cầu Kho, Bến Tre……ở Nam Kỳ. Các Thánh Thất lần lượt được xây cất và các Họ Đạo cũng được đào tạo ngày càng đông đảo.

Năm 1938, xây dựng Thánh Thất Trung Thành (ĐN) để làm Trung Tâm TĐTB. Bổn đạo Miền Trung, trước sự phát triển của cơ đạo, cần phải có một Hội Thánh để lãnh đạo chung. Vì thế, các bậc Hướng Đạo được Ơn Trên cho phép đã thành lập Q.HT TK từ năm 1939.

Từ đó đến nay, cơ đạo Miềng Trung trải qua bao nhiêu thăng trầm với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng luôn luôn phát triển, gắn bó, đoàn kết và ước mong xây dựng một Giáo Hộ Cao Đài duy nhất.

Hiện Giáo Hội họat động trải dài khắp các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và cả Tây Nguyên với hơn 50 Họ Đạo và một số cơ sở trực thuộc, với hơn 40.000 tín đồ, sinh họat bằng hai đường tu Công truyền và Tâm truyền.

Trong đàn cơ ngày 10/12/Đại Đạo thứ 30 (1955), tại TT KQMinh Đài, Đức TBKT có dạy:

“Nơi Trung Tông Thầy cho quyền Pháp
Lập Trung Hưng qui họp mười phương
Đuốc hồng dắt nẻo đưa đường
Chư Hiền là kẻ cột rường Kỳ Ba.”

Giáo sở Trung ương:

  • Trung Hưng Bửu Tòa: 63 – Hải Phòng, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng
    ĐT: 0511.829.463.
  • Trung Tông Thánh Tịnh: 9/50, Kiệt 8, Hoàng Diệu, Phường Bình Hiền, quận Hải Châu, Đà Nẵng. ĐT: 0511.871.135.
Trung Tông Thánh Tịnh (Đà Nẵng), xây cất năm 1998 .

Trung Tông Thánh Tịnh (Đà Nẵng), xây cất năm 1998.

Trung Tông Thánh Tịnh hiện nay.

Trung Tông Thánh Tịnh hiện nay.

  • Nghĩa trang Hội Thánh:

Thánh Lâm Phước Địa: Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Thánh Lâm Phước Địa (Đà Nẵng), tạo lập năm 1998.

Thánh Lâm Phước Địa (Đà Nẵng), tạo lập năm 1998.

Leave a Reply