Xây dựng các Thánh sở Cao Đài đầu tiên tại Quảng Nam (1935-1937)

Xây dựng các Thánh sở Cao Đài đầu tiên tại Quảng Nam (1935-1937)

Kết quả quan trọng mà đòan truyền giáo đã gặt hái đươc đầu tiên là độ được ba vị Hướng Đạo lỗi lạc từ cuối năm Gíap Tuất (1934) đến đầu năm Bính Tý (1936). Đó là Ngài Nguyễn Quang Châu, một tu sĩ MS tài ba (sau nầy là Thg CP Ng Ch Khai), Ngài Nguyễn Đán, một hiệp khách giang hồ từng trải tiếng tăm (sau nầy là Quyền Th PS Ng Nh Sơ) và Ngài Lê Trí Hiển, một nhà nho khoa bảng với hàm Quang Lộc Tự Khanh, một viên quan nổi tiếng thời bấy giờ (sau nầy là GĐTQ Lê Hiệp Lý).

Nhờ sự cộng tác chân thành và đắc lực của quí Ngài ấy mà đoàn truyền giáo đã tăng thêm uy tín. Do đó, bổn đạo mỗi ngày phát triển một lớn mạnh, chỉ trong vòng một năm sau số tín đồ Cao Đài tại Quảng Nam, nhất là huyện Điện Bàn đã lên đến ba ngàn người. Thật là một con số lý tưởng đầy hào hùng, gồm đủ các thành phần bình dân, trí thức và nhân sĩ.

Lúc bấy giờ, để có nơi tín ngưỡng, hội họp cho số bổn đạo đồng bào đầy nhiệt thành và đông đúc thế nầy, quí vị Hướng Đạo đã nghĩ đến việc xây dựng những thánh sở, tuy trong hoàn cảnh rất nghèo nàn khó khăn. Những cơ sỡ Đạo đầu tiên được thiết lập lần lượt. Đó là:

  • Thánh Tịnh Thanh Quang: Toạ lạc tại làng Đông Thành, Điện Bàn. Đây nguyên là ngôi nhà của Ngài NgQ Ch hỉ hiến, được ThLiêng chấp thuận và ban cho Thánh hiệu “Từ Quang Thánh Tịnh” vào ngày 15/11/Gíap Tuất và đến 1/6/Ất Hợi (1935) thì tổ chức lễ khánh thành. Thanh Quang là Thánh sở đầu tiên của đạo Cao Đài tại Quảng Nam mà cũng là Thánh sở duy nhất mang tên Thánh Tịnh, với ý nghĩa tiếp nối đạo thống TTh từ Thánh Tịnh Đaị Thanh.
  • Thánh Thất Từ Quang: Toạ lạc tại làng Phú Bông, Điện Bàn. Đây nguyên là thánh hiệu được Đức Lý Giáo Tông ban cho ngôi nhà của cụ xã Xươc (tức cụ Trần Công Trác, thân sinh của GS Trần Công Ban) ở làng Bất Nhị vào ngày 1/12/Gíap Tuất. Sau đó, Ngài Nguyễn Đán hiến ngôi nhà để tạo lập Thánh Thất trên khoảnh đất của bà Xá Nho (tức Lê Thị Tịnh, chị dâu của Đạo sư V X Kỉnh) dâng cúng. Thánh Thất Từ Quang được Ơn Trên cho phép dời về Phú Bông lo kiến thiết sửa sang và đến ngày 15/5/Bính Tý (1936) mới tổ chức lễ khánh thành. Đây là Thánh sở được mang danh Thánh Thất đầu tiên ở Quảng Nam, mở đầu cho cơ phổ độ tại Trung Kỳ.
  • Thánh Thất Nam Trung Hoà: Toạ lạc tại làng Đa Hoà. Đây chính là tư thất của Ngài L T Hiển, được Thiêng Liêng ban Thánh hiệu ngày 25/11/Bính Tý. Đây là Thánh sở được lãnh sứ mạng Thiêng Liêng trong việc tiếp nghinh Thánh lệnh và bộ luật “TTKGBT” ngày 21/7/Đinh Sửu (1937), là cây cầu nối liền giữa cơ đạo TN, hoà hợp các CP Đạo.

Ngoài ba Thánh Thất chủ lực nòng cốt nói trên, trong thời gian đầu xây dựng nầy còn có ba Thánh Thất nữa cũng được thành lập, tuy không mấy quan trọng. Đó là:

  • Thánh Thất Trung Quang: Do cụ Ng Đ Lý (Giáo Mại) vận động đạo tâm, nhất là ông Hà Tư (Xã Ngại) xây cất bằng gỗ lợp tranh trên gò Tâm Lang, làng Trung Lộc, huyện QS, được an vị ngày 15/B Tý (1936). Đến thg 2/Đ Sửu (1937), Ngài Ng CP TĐ Quang ra Trung mới cho hiệu là Ngọc Vân, sang tháng 10/Đ Sửu được Đức LGT ban Thánh hiệu là TT Tr Quang. Về sau nầy, theo lệnh Ơn Trên, kết hợp với TT Tr Bình thành TT Trung Quang Bình.
  • Thánh Thất Linh Bửu: Do cụ Đỗ Chấp Trung (Cửu Xoa) thiết lập tại nhà ở làng Ô Gia, huyện Duy Xuyên vào tháng 9/Bính Tý và còn phát triển mãi đến ngày nay.
  • Thánh Thất Vĩnh Quang: Do cụ Chánh Tiềm ở làng Hà Nha, huyện ĐL, tự ý thiết lập tại nhà vào tháng 10/Bính Tý, nhưng không qui tụ được đạo hữu nên chỉ có danh thời gian ngắn rồi mất luôn.

Leave a Reply